Sportstimers

 Lucky you! It's a new day - go vote for your favorite photos!

Recent Galleries

Rennesøy Marina Rittet 2012 : Rennesøy  Marina Rittet er ett årlig Tur-ritt som arrangeres hvert år. Rittet vil i 2012 bli arrangert lørdag 4. august kl 11:00 med fellestart. Siste frist for påmelding er 31. juli. Rittet er ca 4 mil langt og skal passe for mosjonister og aktive syklister. Løypa har ca 588 høydemeter og går på asfalt, grus og terreng. Rittet er ikke mer krevende enn at alle skal kunne klare å sykle det. Løypa er lagt opp slik at syklistene vil sykle innom Vikevåg sentrum to ganger – dette gjør at publikum kan følge rittutviklingen tett og at syklistene blir heiet frem av entusiastiske tilskuere.

Rennesøy Marina Rittet 2012

landsbytrippelen

Rennesøy Marina Rittet er ett årlig Tur-ritt som arrangeres hvert � ...

Updated: Aug 04, 2012 3:38pm PST

Search Sportstimers